no sobreviu la persona més forta ni la més intel·ligent sinó la que està disposada a canviar